Menü
Your Cart

Çelik Yelek, Body Vest

 

BALİSTİK ZIRH NEDİR
Ateşli veya Ateşsiz silahlara karşı belirli performanslarda Koruma sağlayan her türlü Koruyucu Malzeme Balistik Zırh dır.Günümüzde balistik zırhlar performans özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.
 
BALİSTİK ZIRHLARDA METAL YERİNE KUMAŞ KULLANIMI
Savaşların tümünde insanoğlu günün silahlarına uygun Koruma sağlayan zırhlar kullanmış olup 1970 li yıllara kadar kullanılan tüm zırhlarda metal kullanılmıştır.Ağır çelik ve çelik alaşımlı zırhlar hem modern silahlara karşı daha dayanıksız olmakta hem de Askerin operasyon kabiliyetini azaltmaktaydı.İlk metal olmayan zırh paraaramid kumaş Kevlar` ın bulunmasından sonra zırh teknolojisi tamamen değişmiş fakat insanların kafasındaki çelik yelek imajı değişmemiştir.Acar Güvenlik Gereçleri ürettiği hiçbir üründe çelik veya başka bir metal kullanmamaktadır.Ürünlerimiz Paraaramid ve Ultra Yüksek Moleküler Yoğunluklu Polietilen kumaşlardan oluşturulmaktadır.Yeleklerimiz bu özelliklerinden dolayı kapı veya el tipi detektörler de sinyal vermemekte X-RAY cihazlarında kumaş giysi şeklinde görülmektedirler.
 
ÇELİK YELEK TARİHÇESİ
 
          Türkler tarafından TUĞLA, TOLGA, DAVULGA gibi isimlerle savaşlarda saldırılardan korunmak için miğferler yapılmaktaydı. Bu miğferler PEÇENEKLİ ve SİPERLİKLİ olmak üzere iki şekilde imal edilmekteydi. 16.yy.ın sonlarına doğru miğferlerin tepeleri basık olarak yapılmağa başlanmış daha sonra da miğfere güneş siperliği eklenmiştir.
 
         Avrupa’lılar da 10.y.y.dan itibaren miğfer kullanmışlarsa da onların miğferleri saf çelikten olmaları ile dikkat çekmiştir.
 
         Türkler Orta Asya’dan beri vücutlarını korumak için gömlek şeklindeki köseleden veya ince metallerden yapılmış zırhları kullanmaktaydılar. İslami dönemde birbirine halkalarla bağlanmış ve hafif metallerle takviyeli zincirler kullanılmaktaydı.
 
         Özellikle 20.y.y.da balistik ilminin önemli gelişmeler göstermesinden sonra, korunma çareleri konusunda da araştırmalar hızlandı. Kurşun levhaların yerleştirilmesiyle kurşun geçirmez yelekler yapılmaya başlandı. Bu yelekler büyük sert parçalardan yapılmış olması ve ağır olmaları giyen kişilerin hareket kabiliyetlerini azaltmaktaydı. 1960 yıllarından sonra artış gösteren terör olayları da hareket kabiliyetini kısıtlamayan, hafif elbiselerin altına kolay gizlenebilen koruyucuların yapımına hız verdirtti.
 
         Günümüzde de çelik yelek adı altında bir çok koruyucular kullanılmaktadır. Hiçbir çelik yelek bütün mermilere karşı dayanıklı değildir. Çelik yelek alırken hangi tür mermilerden korunmak istiyorsak ona göre seçim yapmalıyız. Korunmak istediğimiz mermi cinsine göre de yapılacak test sonunda elyaf veya seramik levha ilavesi söz konusu olacaktır.
 
         1970’li yılların başında Amerika’da DU PONT firması ilk defa elyaf teknolojisini bu alanda kullandı. KELVAR diye tanımlanan bu elyaf katkılı malzemeye Hollanda’dan naylon esaslı ARAMİD elyafı TWARON rakip olarak çıkmıştır. Çinlilerde Hollanda’dan patentini alarak porselen esaslı koruyucu yelekler üretmektedir.
 
         İnsan vücuduna küt bir cisimle şiddetli darbe indirildiği taktirde doku yırtılması ve parçalanması şeklinde bir yaralanma söz konusu olması bile bazı durumlarda özellikle KALP, KARACİĞER ve BÖBREKLER gibi hassas organlarda bu tür bir vuruş ölümle sonuçlanabilmektedir.
 
         Profesyoneller arasında (BLUNT TARUMU) denilen bu olay kurşun geçirmez yeleklerde kendisini göstermektedir. Mermi çekirdeği kurşun geçirmez yeleği delip geçmekte ancak küt vuruş etkisi yaratarak bilhassa KALP bölgesinde isabet olursa ölümle neticelenen olaylar olmaktadır. Bunu engellemek için de çelik veya seramikten imal edilmiş 15x20 cm veya 25x35 cm boyutlarında değişen plakalar göğüs bölgesinde iç kısma yerleştirilmektedir.
 
         Amerikan hükümetinin yaptırmış olduğu bir araştırmaya göre Vietnam savaşında ölümlerin %47’sinin göğüs ve karın boşluklarından alınan yaralar sebebiyle meydana geldiği anlaşılmıştır.
 
         Bu sonuç ta çelik yelek olarak kullanılan koruyucuların önemini göstermektedir.
 
         Şimdilerde bütün dünyada yüksek performanslı suni elyafla hazırlanan çelik yelekler hüküm sürmektedir.
 
         Bütün malzemelerle hazırlanmış otomobiller eski zırhlı otomobillere göre çok çok daha hafif ve güvenlidirler.
 
         Suni elyaf konusu o kadar gelişmiş vaziyettedir ki, şarapnel parçalarını bile durdurmaktadır. Askeri amaçla kullanılmak üzere kurşun geçirmez, şarapnel parçalarına karşı dayanıklı, çelikten çok hafif miğferler de yapılmaktadır. Üretici firmaların iddiaları doğru ise koruyucu özelliklere sahip bu tür elyaf malzemeler alınırken;
 
-Aşırı derecede yüksek sağlamlık,
 
-Yüksek ısı direnci,
 
-Yüksek darbe direnci,
 
-Düşük ağırlık,
 
-Yüksek kimyasal direnç,
 
gibi şartlar aranmalıdır.
 
         Koruyucu malzemelerin en önemli görevleri, balistik enerjiyi mümkün olan en kısa zamanda emmeleridir.
 
         Balistik koruyucuları üreten firmaların hiç biri depolama, kullanma hatası, ısı, nem gibi etkenlerden dolayı meydana gelen zararları üstlenmemektedirler.
 
         Son yıllarda imal edilen bazı malzemeler hariç (ki bunların da kullanım süresi 8 ila 10 yıldır) hemen hemen bütün koruyucu yeleklerin kullanım süresi 5 yıldır. Yani bir koruyucu yelek malzemesi fabrikada ilk imal edildiği tarihten itibaren görevini 5 yıl süreyle yapabilir. Bu süre sonunda koruyucu malzeme kullanılmamalıdır.
 
         Saklanma ve depolanma şartları uygun değilse bu süre daha da kısalır.
 
 
 
YELEKLERDE ORJİNAL BALİSTİK HAMMADDE OLMAZ İSE NE OLUR
 
 
Balistik ürünler insanın belki de hayatında bir kere işine yarayacak olan hayat kurtarma önemine sahip Ürünlerdir. Kullanmış olduğunuz Balistik üründen beklenen performansın alınamaması veya kısmi performans sağlaması çok acı sonuçlara yol açabilir. Her üründe taklit veya orijinal Olmayan hammadde kullanımı kötü sonuçlar vermekte ama hiçbir üründe Balistik ürünlerdeki gibi insan hayatına mal olmamaktadır.Kullandığınız balistik ürünün orijinal ve süresi geçmemiş balistik malzemeden doğru bir şekilde NIJ 0101.04 e göre üretildiğinden emin olunuz.Üreticiden hammadde ve nihai ürün test raporlarını isteyiniz.Kullanacağınız ürünün hangi tür mermilere karşı koruma sağladığını iyi araştırınız.
Maalesef bu tür konular teknik olduğu için bir çok satıcı firmada sattığı ürünün neye karşı koruma sağladığını bile bilmeden alıcıyı da doğru bilgilendiremeden satış yapmaktadır. Ayrıca balistik yeleklerdeki kullanılan malzemenin ve yeleğin de bir ömrü vardır ve tüm dünyada tavsiye edilen süre 5 yıldır alacağınız yelekte bu süreye de dikkat ediniz. Kesinlikle kullanılmış veya eski tarihte üretilmiş yelek almayınız. SİLAH DİYARİ olarak bugüne kadar piyasada satılan bir çok yeleği balistik teste tabi tutarak ne kadar başarısız olduğunu ispatlamış bulunmaktayız.Bu tür yelekler ile ilgili test sonuçlarını ve yeleklerin nasıl kurşun geçirdiğini merkezimizdeki örnekleriyle görebilirsiniz..
Balistik Hammaddeler Üretimi zor ve çok fazla teknik özelliklere sahip teknik tekstil ürünleridir.
 
 
İki Ana tür Balistik Kumaş vardır;
 
A-Paraaramid 
Paraaramid kumaş bilinen adıyla Kevlar ® (Dupont) ve Twaron ® (Teijin) firmaları tarafından orijinal olarak üretilebilmektedirler.Yüksek kalitede Paraaramid kumaş üretmek hem zor hem de zahmetli bir iş olup Yüksek bir yatırım ve üretim maliyeti gerektirmektedir.Paraaramid lifler çok yoğun asitli ortamda hava ile teması olmadan üretilebilmekte ve nihai ürün ortaya çıkarken asitten tamamen arındırılmaları gerekmektedir.Ancak bu şekilde balistik özelliğe sahip olabilmekte ve uzun yıllar bu özelliklerini koruyabilmektedirler.Taklit Hammadde sorunu işte burada ortaya çıkmaktadır.Kalitesiz ve içinde metaaramid karışımı da olan Paraaramid benzeri kumaşlar maalesef fiyatlarının ucuz olması nedeni ile kullanılmakta olup tüketicinin bunu anlaması imkansızdır.Bu tür kumaşlar kısmi koruma sağlasalar da 3-8 ay arasında balistik performanslarının en az % 75 ini kaybetmektedirler.
SİLAH DİYARİ DUPONT  Kevlar ®  ve TEIJIN Twaron ®    haricinde başka bir Paraaramid Kumaş Kesinlikle kullanmamaktadır.
 
B-Ultra Yüksek Moleküler Yoğunluklu Polietilen 
Paraaramit kumaşa alternatif olarak üretilmiş ve kendini ispat etmiş bir kumaş çeşididir. Hard balistikte Level III e kadar zırhlama ya elverişli ve hafif olması bir avantajdır.Balistik sağlamlığı ispatlanmış orijinal Polietilen Dsm Dyneema ® ve Honeywell Spectra dır.Dünyada en fazla taklidi üretilen balistik kumaş çeşidi
olup taklit Polietilen kumaş ve kumaşlardan yapılan yelekler maalesef ülkemizde de Dyneema ® yelek diye
satılmaktadır. Yüksek moleküler yoğunluklu Polietilen üretimi zor olmakla birlikte balistik mukavemeti uzun
süre koruyabilecek özellikte üretebilmek neredeyse imkansız olup sadece bu iki firma tarafından başarılabilmiştir.Taklit Polietilen deki en büyük sorun balistik ömrün çok kısa olmasıdır.Taklit Polietilen ler 6-8 ay sonra normal kumaş dan farksız hale gelirler.Dünya üzerinde taklit Polietilen kumaş zırhlarla yaralanmalar ve ölümler nedeni ile açılmış bir çok dava vardır. 
SİLAH DİYARİ ürünlerinde Yüksek moleküler Yoğunluklu Polietilen olarak sadece DSM firmasının orijinal Dyneema ® ürününü kullanmaktadır.
 
NE TÜR ZIRHLAR VARDIR 
Firmamızda ihtiyacınıza göre çeşitli tarzda yapılmış zırhlı giyecek ve ekipmanın yanı sıra size özgü veya İhtiyacınıza yönelik özel bir tasarımda yaptırabilirsiniz.Operasyonel yelekler-gizli yelekler-balistik mont ve deri montlar-Açılır çantalar-kurşun geçirmez perdeler-bomba battaniyesi ve bombaya dayanıklı çöp bidonu gibi 200 e yakın çeşitte üretim yapılmaktadır .Tüm ürünlerimiz ISO 9001-2000 kalite koşullarında ve NIJ 0101.04 e göre üretilmekte olup Bağımsız Akredite laboratuarlarda NIJ0101.04 ve Stanag 2920 V50 testleri Yapılmıştır.
ÖNEMLİ UYARI:
 
SAYIN MÜŞTERİ UNUTMA ÇELİK YELEK HER YERDEN ALINMAZ-ÇELİK YELEKLERİN BİR ÖMRÜ VAR-HEMEN RAFTA GÖRDÜM BEĞENDİM GİYİM GİDİYİM MANTIĞI VE SATIŞI YANLIŞ-VİTRİNDE OLAN ÇELİK YELEĞİN 3 VEYA 4 SENEDİR VİTRİNDE DURMADIĞININ GARANTİSİ VARMI? ZATEN TOPLAM ÖMRÜ 5 YIL OLAN YELEĞİ VİTRİNDEN ALDIĞINIZ ZAMAN VE VİTRİNDE DE 3 YIL KALMIŞ OLDUĞUNU VARSAYARSAK BU YELEĞİN ÖMRÜ 5-3= 2 YIL KALMIŞ DEMEKTİR. YANİ 3 YIL İÇİN BOŞUNA PARA ÖDEMİŞ OLACAKSINIZ.
 
TALEP ETTİĞİNİZ ÇELİK YELEĞİN BİZİM FİRMAMIZDA
 
BEDEN ÖLÇÜLERİNİZ ALINARAK 15-20 DAKİKA İÇİNDE MAĞAZAMIZDA HAZIR HALE GETİRİLEREK SİZE TESLİM EDİLECEĞİNİ VE 5 YIL SORUNSUZ KULLANILACAĞINI SAKIN UNUTMAYIN. ÜRÜNLERİMİZ KESİNLİKLE ÇİN MALI OLMAYIP KENDİ ÜRETİMİMİZDİR VE DÜNYANIN BİR ÇOK ÜLKESİNE İHRACAT YAPILMAKTADIR.
 
ÇELİK YELEK İŞİNİN ARMANI'Sİ... Bu ceketlere kurşun işlemiyor
 
http://www.nethaber.com/Yasam/68904/CELIK-YELEK-ISININ-ARMANISI-Bu-ceketlere-kursun
 
15 yıl süren iç savaş sırasında kurşun geçirmez yelekler üreten ve bu sektörde marka haline gelen Kolombiyalı terzi Miguel Caballero, İngiltere’de şube açacak.
 
Adı çelik yeleğin Armani’sine çıkan Caballero, “İngiltere, zenginlerin uğrak noktası. Rus oligarklar, Arap şeyhler ve milyarder finansçılar bu ülkeyi tercih ediyor” dedi. 
 
Önümüzdeki hafta Harrods’ta mağaza açacak olan terzi, kurşun geçirmez süet ceketler, blazer ceketler ve yağmurluklar da satacak. Caballero’nun sürekli müşterileri arasında ise İspanya Prensi Felipe. Ürdün Kralı Abdullah ve Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez var.
 
Magandaya karşı `çelik yelekli gelinlik`
 
http://www.tumgazeteler.com/?a=1873606
 
İzmirli ünlü modacı Hanife Çetiner, düğünlerde rast gele silahla ateş edilerek ölüm ve yaralanmalara neden olan magandaları protesto etmek, gelinlerin bu maganda kurşunlarından korunmasını sağlamak amacıyla çelik yelekli gelinlik yaptı.
 
İzmirli ünlü modacı Hanife Çetiner, düğünlerde rast gele silahla ateş edilerek ölüm ve yaralanmalara neden olan magandaları protesto etmek, gelinlerin bu maganda kurşunlarından korunmasını sağlamak amacıyla çelik yelekli gelinlik yaptı.
 
ERGÜL UYSAL`ın haberi
 
20 yıllık modacı Hanife Çetiner`in 2007`nin gelinlik modası olduğunu belirttiği ve zarif bir çelik yelekle hazırladığı gelinliği 2006 Best Model Of Turkey üçüncüsü manken Ürün Besen tanıttı. Gelinliğin üzerine, düğün magandalarını protesto etmek ve gelinleri korumak için hazırladığı çelik yeleği kendi elleriyle giydiren Çetiner, Türklerde gelinlere yelek giydirilmesinin Orta Asya`dan bu tarafa var olduğunu, ancak hayvan derilerinden dikilen bu yeleklerin zamanla değişim gösterdiğini kaydetti. Çelik yelek kılıfının Hollanda kaynaklı özel elyafla hazırlandığını belirten Çetiner, zarif bir görünüm verilen yeleğin içine çelik plakaların yerleştirileceği bölümlerin olduğunu bildirdi.
 
Düğün magandalarının yaşattığı acı olaylara dikkat çekmek ve uyarı amaçlı bu yeleği yaptığını belirten ünlü modacı Çetiner, `Deneyimli bir moda tasarımcısı ve uygulayıcısı olarak gelinlere şık çelik yelek giydirerek onları maganda kurşunlarından koruyabiliriz. Bunu düşünerek bu yeleği tasarladım` dedi.
 
Köprü çalışanlarına çelik yelek
 
http://www.tumgazeteler.com/?a=1171337
 
ABD`nin ünlü köprülerinden San Francisco`daki `Golden Gate` köprüsünün gişelerinde çalışan görevlilere çete saldırılarına karşı çelik yelek dağıtıldı
 
Köprünün işletmesinden sorumlu kurum yetkilisi Mary Currie yaptığı açıklamada, `Güvenlik prosedürlerini gözden geçirdik ve bu yelekleri gişe memurlarının ekipmanlarına ekledik. Bu gerçekten yapılması gereken bir şeydi` dedi. Köprüde geçiş ücreti toplayan 42 görevlinin tamamına kurşun geçirmez yelek alındığını belirten Currie, bu yeleklerin kendilerine maliyetinin ise 21 bin dolar olduğunu ifade etti. Görev başında çelik yelek giymenin görevlilerin isteğine bırakıldığı belirtilerek, görevlilerin yaklaşık yarısının bu yelekleri giymeyi tercih ettiği kaydedildi. Bu arada, çelik yeleklere özellikle akşamları ve geceleri çalışan görevlilerin rağbet ettiklerine dikkat çekildi. Yelekleri giyen gişe görevlilerinin kendilerini, en azından psikolojik olarak daha rahat hissettikleri belirtildi.
 
http://www.webhatti.com/dunya/38351-rusya-celik-yelek-delen-kalasnikof-uretti.html
 
Rusya, çelik yelek delen Kalaşnikof üretti
 
Rus yapımı olan Kalaşnikofların teröristlerin korkulu rüyası olacağı belirtiliyor. Ancak terörist grupların da genellikle Kalaşnikof'u tercih ettiği biliniyor. Fabrika tasarımcılarından Aleksey Dragunov, Rusya özel birliklerinin istekleri üzerine geliştirilen yeni model AK-9'ların neredeyse hiç ses çıkarmadan ateş edebildiğini ve çelik yeleği bile delebildiğini belirtti. Yabancı basın mensuplarına nadiren açılan fabrikayı gezdiren yönetici Vladimir Grodetsky, AK-9'ların terörle mücadelede özel birliklerin vazgeçilmez silahı olacağını kaydetti. 
 
Daha hafif ve dayanıklısına imkân yok 
 
Eski model Kalaşnikoflara göre oldukça hafif olan AK-9'lar 3,8 kg ağırlığında. Uzmanlara göre mevcut teknoloji ile bundan daha hafif ve daha sessiz bir model üretilemez. Rusya Savunma Bakanlığı'nın korumasında olan yeni model henüz deneme aşamasında. İhracat patlaması yaşayacaklarını belirten Grodetsky, "Üretimin başlaması ile birlikte büyük bir ihracat potansiyeli yakalayacağımıza inanıyoruz. Normal askerlerin de kullanabileceği bir özelliğe sahip." hatırlatmasında bulundu. 
 
Kalaşnikof üretimi ile ismini duyuran Izhmash tüm dünyada kullanılan birçok marka küçük silahların da üretim merkezi. Her yıl üretilen bir milyondan fazla Kalaşnikof'un yaklaşık 100 bini bu fabrikadan. Moskova'nın 1300 km doğusunda yer alan Izhevsk'te 200 yıl önce kurulan Izhmash silah fabrikası 60 yıl önce üretilen ilk AK-47 model Kalaşnikofların yıldönümünü kutluyor. Müzik CD'lerinde bile telif hakkının tüm dünyaca desteklendiğini hatırlatan fabrika yönetimi ABD, Bulgaristan, Çin ve Polonya gibi ülkelerde üretilen Kalaşnikof modellerinden dolayı yıllık kayıplarının 360 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Rusya'nın 400 dolara mal ettiği bir Kalanikof, Çin'de 80 dolara üretilebiliyor.
 
Çelik yelek testi kötü bitti
 
http://www.seyretvideo.net/kaza-videolari/5002/celik-yelek-testi-kotu-bitti/
 
Kurşu ile test atışı yaparak çelik yelek testi yapmak istediler ancak sonuç biraz kötü bitti.
 
Kerry, Bush'tan çelik yelek parası istedi
http://www.milliyet.com.tr/2004/03/07/dunya/dun02.htm
lKasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokratik Parti'den adaylığını hemen hemen garantileyen Massachusetts Senatörü John Kerry, Başkan George Bush'u Irak'ta görev yapan ABD askerlerinin ailelerini dolandırmakla suçladı. 
    Radyoda bir konuşma yapan Demokrat Senatör, Bush'un yardımcısı Cheney'nin eskiden yönetici olduğu Halliburton şirketine milyarlarca dolarlık ihale verirken, Amerikan askerlerinin can güvenliğini gözardı ettiğini öne sürdü. 
    Kerry, "Irak ve Afganistan'daki askerlerimiz çelik yelekleri ve zırhlı araçları olmadan tehlikenin kucağına atıldı. Helikopterlerimizin füze- savar sistemleri bile yok. Bu durumda asker aileleri oğullarına ve kızlarına erzak ve resim göndereceğine çelik yelek satın alıp gönderiyor. Bush, bu paraları ödesin" dedi. 
 
Polis Köpekleri İçin Çelik Yelek Üretildi
 
    http://ahmetyazar.blogcu.com/kopekler-icin-celik-yelek_4230933.html
21 Eylül 2007 16:20
Rusya'da güvenlik güçlerinin en önemli yardımcıları olan özel eğitimli köpeklerin korunması için çelik yelek üretildi.
Ülkede resmi verilere göre; köpeklerin kullanıldığı operasyonların daha başarılı geçmesi üzerene eğitimli köpeklerin değeri arttı. . Bir polis köpeğinin yetiştirilmesinin yıllık maliyetinin 40 bin doları bulması ve operasyonlarda bu köpeklerin önemli rol oynaması Rusya Bilim Geliştirme Enstitüsü'nü (BGE) harekete geçirdi. BGE'de yapılan çalışmalar sonrası köpeklerin korunması için özel çelik yelekler üretti. Çelik yelekler köpekleri kurşun ve bıçak darbelerinden korumak için tasarlandı. BGE yetkilisi Yelena Rutinova farklı köpek türleri için değişik yelek modellerini ürettiklerini belirtti. Rutinova yeleklerin kapasitesine göre 100 ile 400 dolar arasında satıldığını kaydetti. Rutinova, en pahalı yeleklerin Kalaşnikof tüfeğinin kurşunlarını geçirmeyen yelekler olduğunu belitti. 
 
Çelik yelekler köpeklere belli düzeyde koruma sağlasa da bilim adamları bununla yetinmemesi gerektiğini söylüyor. Ülkede ayrıca köpekler için kurşun geçirmez kasklar ve botların geliştirilmesi için de çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor