Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkeleri

Silah diyarı Ltd. Şti. Türkiye'de maalesef bir bakanlık tarafından belirlenen bir gizlilik szöleşmesi olmadığı için, Silah Diyarı, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen AB Safe Harbor Gizlilik Bildirimi kurallarına da uyar. Safe Harbor sözleşmesine katılımının bir parçası olarak Gun Safe Harbor Gizlilik Bildirimi'ne uygun davranmamasından dolayı ortaya çıkabilecek sorunlarda Trust e Watchdog sorun çözümü sürecini kabul eder.